جزییات مناقصه و مزایده

عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی کامل سقف و ستون های مخزن TK-9506A واحد آب ناحیه 2 پتروشیمی فجر

مناقصه

97/13

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۸ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۳

روزنامه دنیای اقتصاد

۳۰ آبان ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره :97/13

موضوع مناقصه : عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی کامل سقف و ستون های مخزن TK-9506A واحد آب ناحیه 2 پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول 97/8/30

نوبت دوم 97/9/1