حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی فجر

 

فجر انرژی خلیج فارس (قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)

صنعت پتروشیمی کشور یکی از محرک های اثرگذار در عرصه توسعه و اقتصاد ملی است و با تعریف چشم انداز 20 ساله نوید بخش ایجاد تحول در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایران پهناور است. پایداری تولید در صنعت، نیازمند بسترسازی های اساسی جهت تضمین و استمرار آن می باشد، شاخص ترین عنصر در این عرصه انرژی ست. انرژی از اساسی ترین نیازهای صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی است که با بهره گیری از آن، سالانه میلیون ها تن محصول را تولید و روانه بازارهای جهانی   می کنند.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) درسال 1377 با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیاز شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر امام خمینی تاسیس شد و بعنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال 1381 به بهره برداری رسید. با افزایش طرحهای جدید در سایت 2 و 3 و نیاز به تامین یوتیلیتی بیشتر، طرح توسعه فجر انرژی در سایت 2 اجرا گردید.

در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی،مالکیت این شرکت در سال 1388به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شد و با توجه به عملکرد درخشان در حوزه های مختلف استراتژیک ، پس از پذیرش در بازار سهام،بخشی از سهام شرکت در سال 1394 در بازار بورس کشور عرضه شد و شرکت فجر انرژی خلیج فارس به فعالان بازار سرمایه ایران پیوست.

 

 

 

گزارشگری پایداری وحاکمیت شرکتی فجر منتهی به 1401.12.29 گزارشگری پایداری منتهی به 1401/12/29

 

 

گزارش تفسیری مدیریتی 1400/12/29 گزارش تفسیری مدیریتی 1400/12/29

 

 

 

 

انتشار گزارش پایداری 1397-1396

انتشار گزارش پایداری شرکتی فجر در سال 1393 

 

اعضای هیات مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 

مدیره

 

 

 

مشارکت پتروشیمی های مبین و فجر در تولید برق کشور

 

  واحد تفکیک هوا -2

واحد آب - 1