فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / گذری بر پژوهش های انجام شده

پژوهشها

گذری بر پژوهش های انجام شده در فجر

متولی اصلی تعریف، تصویب و مدیریت اجرای فعالیت های پژوهشی در راستای اهداف استراتژیک شرکت، مرکز پژوهش و توسعه است؛ در این بخش گذری بر پژوهش های انجام شده در شرکت فجر خواهید داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، مرکز پژوهش و توسعه مسئولیت اجرای پروژه های پژوهشی در راستای توسعه مدیریت تکنولوژی، توانمند سازی و توسعه خلاقیت کارکنان، مدیریت مصرف خوراک، بهره وری تجهیزات و ماشین آلات، توسعه محصول و بازار، مدیریت هزینه و رعایت مسئولیت اجتماعی را برعهده دارد.

همچنین انتخاب و تصویب پروژه های هدفمند با زمانبندی مشخص و تشکیل تیم های پژوهشی از دیگر وظایف مرکز پژوهش و توسعه فجر است.

در فایل زیر گذری بر پژوهش های انجام شده در شرکت فجر از سال 94 تا 98 خواهید داشت: