جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تخصصی مبارزه با حشرات و جوندگان در ناحیه یک و دو

فراخوان

HSE/97/004

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۱

ریال

داخلی

عادی