جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده های عمومی شماره های 04-401-684 و 03-401-684 و تجدید مزایده های عمومی شماره های 02-401-684 و 01-401-684

مزایده

آگهی مزایده های عمومی شماره های 04-401-684 و 0

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۷

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۴ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی  مزایده های عمومی  شماره  های  04-401-684 و 03-401-684 و تجدید مزایده های  عمومی شماره های   02-401-684 و 01-401-684

 موضوع مزایده : شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل  بشرح ذیل را  از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

  684-401-01-تجدید مزایده فروش 2152 عدد بشکه پلاستیکی 200 لیتری و 17 عدد بشکه پلاستیکی 1000 لیتری

684-401-02- تجدید مزایده فروش 1402 عدد بشکه فلزی 200 لیتری 

684-401-03- مزایده فروش 30 عدد باطری مستعمل برند RACER  , PUMA -12 ولت 200 آمپر

 684-401-04- مزایده فروش 100 عدد باطری مستعمل برند HOPPEKE   - 2 ولت  -  250 آمپر 15 کیلوگرمی

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت 1401/04/14

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

tt