جزییات مناقصه و مزایده

خرید 1800 عدد AIR FILTER

مناقصه

98/55

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جام جم

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 98/55

موضوع: خرید 1800 عدد AIR FILTER

چاپ در روزنامه جام جم 

نوبت اول 99/5/23 و نوبت دوم 99/5/28

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

98/55