جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعمیر و نگهداری پست ها، خطوط 400 و 132 کیلو ولت مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/04

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۸

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۸ تیر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/04

موضوع مناقصه :عملیات تعمیر و نگهداری پست ها، خطوط 400 و 132 کیلو ولت مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی نوبت اول 99/4/18 نوبت دوم 99/4/21 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

99/04