جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای شمع بتنی در جا ساختمان جدید HSE پتروشیمی فجر

مناقصه

97/18

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 تومان

منقضی شده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره: 97/18

موضوع : عملیات اجرای شمع بتنی در جا ساختمان جدید HSE پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه مناقصه و مزایده

تاریخ 98/2/18 مهلت ارسال 5 روز پس از انتشار