جزییات مناقصه و مزایده

خرید FILM TYPE PACKING MATERIAL :UPVC

مناقصه

97/10

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 تومان

منقضی شده

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

تجدید آگهی مناقصه شماره 97/10

موضوع : خرید FILM TYPE PACKING MATERIAL :UPVC

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی

نوبت اول 98/2/15 نوبت دوم 98/2/17

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم