جزییات مناقصه و مزایده

خرید 2 عدد گیت ولو 30 اینچ

مناقصه

97/16

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۳۱

روزنامه جمهوری اسلامی

۶ اسفند ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی


مناقصه شماره 97/16

موضوع: خرید 2 عدد گیت ولو 30اینچ جهت پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی

نوبت اول 97/12/06 نوبت دوم 97/12/08

مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم