جزییات مناقصه و مزایده

خرید 2 ست شامل هر ست 132 قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه 1

مناقصه

97/19

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۴

روزنامه دنیای اقتصاد

۸ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۴

مناقصه شماره 97/19

موضوع مناقصه :خرید 2 ست شامل هر ست 132 قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه 1

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول 97/11/8 نوبت دوم 97/11/9

 97/19


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.