جزییات مناقصه و مزایده

استعلام حمل مواد شیمیایی مخزنی

فراخوان

97/22

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۹:۱۷

۲۳ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی