جزییات مناقصه و مزایده

خرید 1800 تن کلروفریک

مناقصه

97/17

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۷

روزنامه کار و کارگر

۱۱ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/17

موضوع مناقصه : خرید 1800 تن کلروفریک

چاپ در روزنامه کاروکارگر

چاپ نوبت اول :97/10/11 و نوبت دوم 97/10/12