جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مهندسی،طراحی،ساخت،تست، نصب و راه اندازی یک دستگاه فرکانس کانورتور(درایور) MW روی الکتروموتور PM-6405M بخش RO واحد آب ناحیه 1

مناقصه

97/12

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۹ دی ۱۳۹۷ ۲۲:۲۹

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۱ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/12

موضوع مناقصه: انجام خدمات مهندسی،طراحی،ساخت،تست، نصب و راه اندازییک دستگاه فرکانس کانورتور(درایور) MW روی الکتروموتور PM-6405M بخش RO واحد آب ناحیه 1

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 97/10/10 و نوبت دوم 97/10/11

مهلت اقدام یک هفته پس از انتشار نوبت دوم

97.12