جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی مقاوم سازی فونداسیون سوله نیروگاه و اسلیپرهای خطوط لوله محوطه ایستگاه گاز ناحیه 2 و پایپرک ET2

مناقصه

97/15

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۸ دی ۱۳۹۷ ۲۱:۴۱

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ آذر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/15

موضوع مناقصه :عملیات اجرایی مقاوم سازی فونداسیون سوله نیروگاه و اسلیپرهای خطوط لوله محوطه ایستگاه گاز ناحیه 2 و پایپرک ET2

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 97/9/26 و نوبت دوم 97/9/28

مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

97/15