جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تهیه،نصب و راه اندازی باسکول 60 تنی ناحیه 2 پتروشیمی فجر

آگهی استعلام خدمات

97/008 خدمات فنی

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام قیمت

97/008/خدمات فنی

موضوع :عملیات تهیه،نصب و راه اندازی باسکول 60 تنی ناحیه 2 پتروشیمی فجر

97/008