جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش اقلام ضایعاتی

مزایده

97/07

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷

روزنامه توسعه

۱ مهر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مزایده 97/07

موضوع فروش اقلام ضایعاتی

انتشار در روزنامه توسعه جنوب نوبت اول 97/7/01 نوبت دوم 97/7/03