جزییات مناقصه و مزایده

فروش

مزایده

97/06

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۵۳

روزنامه دنیای اقتصاد

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی