جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات لوله کشی تکمیل شبکه آب آتش نشانی واحد تصفیه پساب ناحیه 2

آگهی استعلام خدمات

401/049

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام شماره  401/049

اجرای عملیات لوله کشی تکمیل شبکه آب آتش نشانی واحد تصفیه پساب 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 تاریخ انتشار 1401/08/30 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

  خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

401049

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.