جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بهینه سازی سیستم کنترل پساب 2شرکت فجر

مناقصه

401/10

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۲ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 401/10

موضوع : پروژه بهینه سازی سیستم کنترل پساب 2شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/08/22 و نوبت دوم 1401/08/25

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

401.10