جزییات مناقصه و مزایده

طراحی، تهیه اسناد فنی خرید و مناقصه بخشی از پروژه های شرکت فجر

فراخوان

فراخوان استعلام 401/39

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

فراخوان استعلام 401/39

موضوع: طراحی، تهیه اسناد فنی خرید و مناقصه بخشی از پروژه های شرکت فجر

تاریخ انتشار 1401/08/15 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

 

401/39

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.