جزییات مناقصه و مزایده

آگهی استعلام نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی پکیج تهویه رستوران ناحیه 1 فجر

آگهی استعلام خدمات

401/030

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی پکیج تهویه رستوران ناحیه 1 فجر

401/030