جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تاکسیرانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

401/22

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۳۱

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره 401/22

موضوع : خدمات تاکسیرانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 1401/06/16 نوبت دوم 1401/06/21

مهلت اقدام 5 روز پس از نوبت دوم

401/22