جزییات مناقصه و مزایده

ساخت پوسته پمپ BFW برای شرکت فجر

مناقصه

تجدید مناقصه 400/24

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۰۹

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه 400/24

موضوع : ساخت پوسته پمپ BFW برای شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت تاریخ 1401/05/29

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

400.24