جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی (باطری مستعمل)

مناقصه

تجدید مزایده های شماره های 04-401-684 و 03-401-684

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

1,000 تومان

منقضی شده

۱ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۲۳

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۰۲

5000 ریال

1

333

3333

تجدید مزایده های شماره های 04-401-684 و 03-401-684

موضوع : فروش اقلام ضایعاتی (باطری مستعملچاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

یک نوبت 1401/05/25 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

1

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.