جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخون استعلام قیمت حمل مقدار 2400 تن سود کاستیک 50 درصد از پتروشیمی اروند به واحد آب شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

401/12

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی