جزییات مناقصه و مزایده

استعلام اجرای عملیات تهیه مواد ، مصالح و انجام کلیه مراحل شارژ ، تست بدنه ، شات بلاست ، رنگ آمیزی سیلندرهای خاموش کننده 67 لیتری شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/008

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام استعلام اجرای عملیات تهیه مواد ، مصالح و انجام کلیه مراحل شارژ ، تست بدنه ، شات بلاست ، رنگ آمیزی سیلندرهای خاموش کننده 67 لیتری شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

008