جزییات مناقصه و مزایده

خرید AIR FILTER (BEHRAN) جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

400/34

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه خرید AIR FILTER (BEHRAN) جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس با شماره 400/34

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 ؛ نوبت دوم شنبه 17 اردیبهشت 1401

خرید AIR FILTER (BEHRAN)