جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی عملیات خدمات انبارداری مجتمع فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

400/54

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۲ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه عمومی عملیات خدمات انبارداری مجتمع فجر انرژی خلیج فارس 

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول یکشنبه 22 اسفند 1400

نوبت دوم چهارشنبه 25 اسفند 1400

10