جزییات مناقصه و مزایده

ارزیابی جامع ریسک های بهداشت حرفه ای کلیه گرو های شغلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

آگهی فراخوان استعـلام قیمت شماره 400/50

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

 

تاریخ درج آگهی 1400/11/19

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

آگهی فراخوان استعـلام قیمت

شماره 400/50

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر  دارد خدمات بشرح ذیل را از طریق فراخوان استعلام قیمت به شرکت واجد شرایط واگذار نماید :

1-     موضوع استعلام : ارزیابی جامع ریسک های بهداشت حرفه ای کلیه گرو های شغلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس ؛ 

2-     محل اجرای عملیات : شرکت فجر انرژی خلیج فارس واقع در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)

3-     مدت پیمان : مدت قرارداد یک سال شمسی می­باشد .

4-     زمان دریافت اسناد : حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

5-     نحوه خرید اسناد : ارائه مدارک مندرج در بند 9 در قالب فایل pdf و ارسال به پست الکترونیکی peyman1@fajrco.com ؛

6-     تلفن تماس :  52171398-061 و نمابر  52171394-061

7-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد استعلام آمده است.

8-     آگهی فوق در سایت www.fepg.ir قابل مشاهده می باشد .

9-     مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه :

ü      نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه (Email) ، شماره تماس مستقیم و شماره تلفن همراه قید شده باشد.

ü      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

ü      آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء ؛ 

ü      متقاضی می بایست جزو واحدهای ارتباط با صنعت دانشگاههای علوم پزشکی سطح کشور باشد.

ü      متقاضی می بایست دارای تیم اجرایی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای بهداشت حرفه ای باشد. 

ü      ارائه سابقه اجرای سه/3 پروژه HRA در صنعت پتروشیمی.