جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات و نگهداری واحدهای مجتمع نواحی 1 و2 و تصفیه پساب های مجتمع فجر

مناقصه

400/43

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹

روزنامه دنیای اقتصاد

۴ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 400/43

موضوع مناقصه : تعمیرات و نگهداری واحدهای مجتمع نواحی 1 و2 و تصفیه پساب های مجتمع فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1400/11/04 نوبت دوم 1400/11/11 مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم

 1