جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مهندسی و ارائه نقشه های اجرایی و متره احجام و برآورد هزینه ها مطالعات ، بهسازی ، طراحی بستر و اصلاح نشست جاده های ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/30

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام انجام خدمات مهندسی و ارائه نقشه های اجرایی و متره احجام و برآورد هزینه ها مطالعات ، بهسازی ، طراحی بستر و اصلاح نشست جاده های ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس با شماره 400/30 

تاریخ انتشار: 1400/08/26

مهلت ارسال اسناد: 5 روز کاری پس از انتشار آگهی

 

استعلام خدمات جاده