جزییات مناقصه و مزایده

تهیه،طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان پتروشیمی فجر

مناقصه

96/18

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۳۶

روزنامه اطلاعات

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

 چاپ در روزنامه اطلاعات

نوبت اول 96/11/24 و نوبت دوم 96/11/26