جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فونداسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز Gas Scrubber با اجرای انشعاب گرم HOT TAP و لوله کشی درایستگاه گازواحد تصفیه پساب 1

مناقصه

99/64

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۷

مناقصه و مزایده

۷ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/64

موضوع: عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فونداسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز Gas Scrubber با اجرای انشعاب گرم HOT TAP و لوله کشی درایستگاه گازواحد تصفیه پساب 1

چاپ در روزنامه های مناقصه و مزایده و هدف اقتصاد 

نوبت اول 1400/06/07 و نوبت دوم 1400/06/10

 

99/64