جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE

مناقصه

99/68

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه بیان ملی

۶ اَمرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/68

موضوع : عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE

چاپ در روزنامه های بیان ملی و نسیم خوزستان

نوبت اول 1400/05/06 نوبت دوم 1400/05/12

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

9968