جزییات مناقصه و مزایده

خرید 366 عدد پکینگ آنتی باکتریال و ضد جلبک و 180 عدد قطره گیر آنتی باکتریال و ضد جلبک کولینگ تاور شرکت فجر

مناقصه

98/57 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره 99/57

موضوع : خرید 366 عدد پکینگ آنتی باکتریال و ضد جلبک و 180 عدد قطره گیر آنتی باکتریال و ضد جلبک کولینگ تاور شرکت فجر

چاپ در یک نوبت در روزنامه دنیاث اقتصاد

تاریخ چاپ :1400/040/02

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

99/57