جزییات مناقصه و مزایده

استعلام خدمات مشاوره ای فروش برق رقابتی 96/10 (بازرگانی)

فراخوان

96/10(استعلام قیمت خدمات مشاوره ای)

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۱۶

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

06152171920

06152171394