جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعویض ریل برقی کرین سقفی واحد هوای ناحیه یک از ریلی به کابلی

آگهی استعلام خدمات

400/007

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0ریال

منقضی شده

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۰

ریال

داخلی

عادی