جزییات مناقصه و مزایده

طراحی، تهیه مواد اولیه ،ساخت،آزمایش، بازرسی،بسته بندی مناسب ،بارگیری ،حمل به مقصد،تخلیه، نصب تست و راه اندازی سرکابل 132 کیلوولت پست 20/132/400 کیلوولت فجر

مناقصه

400/003

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳

روزنامه جام جم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 400/003

موضوع مناقصه : طراحی، تهیه مواد اولیه ،ساخت،آزمایش، بازرسی،بسته بندی مناسب ،بارگیری ،حمل به مقصد،تخلیه، نصب تست و راه اندازی سرکابل 132 کیلوولت پست 20/132/400 کیلوولت فجر

چاپ در روزنامه های جام جم و جهان اخبار 

نوبت اول 1400/02/21 و نوبت دوم 1400/02/27

 

400/003