جزییات مناقصه و مزایده

خرید 20،000 کیلوگرم EDTA

مناقصه

99/56تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 99/56

موضوع : خرید 20،000 کیلوگرم  (EDTA    (Ethylenediaminetetraacetic acid  مطابق جدول پیوست

چاپ در تاریخ 1400/01/15 یک نوبت 

روزنامه های جمهوری اسلامی ،  همای خوزستان  و پایگاه خبری مناقصات کشور به آدرس https://www.parsnamaddata.com

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

 9956