جزییات مناقصه و مزایده

خرید 20000 کیلوگرم EDTA-4Na

مناقصه

99/56

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳

مناقصه و مزایده

۱۴ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/56

موضوع مناقصه : خرید 20000 کیلوگرم EDTA-4Na

چاپ در روزنامه های مناقصه مزایده و ایام خوزستان 

نوبت اول 99/10/14 و نوبت دوم 99/10/20 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

9956