جزییات مناقصه و مزایده

عملیات شارژ ، بازدید فنی، تعمیر سیلندرهای خاموش کننده و سیلندرهای پایلوت شرکت فجر

فراخوان

99/36 تجدید فراخوان

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۴۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید فراخوان استعلام شماره : 99/36

موضوع : عملیات شارژ ، بازدید فنی، تعمیر سیلندرهای خاموش کننده و سیلندرهای پایلوت شرکت فجر

 

9936