جزییات مناقصه و مزایده

عملیات لوله کشی خط پساب روغنی ناحیه 268 تا ناحیه 250 (پل در دوم بارگیری مجتمع بندر امام خمینی (ره) واقع در سایت 5 و اجرای لولهکشی خط آب سرویس ناحیه 31 تا B.L واحد پساب 2 واقع در سایت 2

آگهی استعلام خدمات

99/47

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳

ریال

داخلی

عادی

 

آگهی فراخوان استعلام : 99/47

 

موضوع :عملیات لوله کشی خط پساب روغنی ناحیه 268 تا ناحیه 250 (پل در دوم بارگیری مجتمع بندر امام خمینی (ره) واقع در سایت 5 و اجرای لولهکشی خط آب سرویس ناحیه 31 تا B.L واحد پساب 2 واقع در سایت 2

 

 

9947