جزییات مناقصه و مزایده

ارائه خدمات اداری، منشی گری، خدمات کارگری بهره برداری، فضای سبز و شهرداری شرکت فجر

مناقصه

99/46

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۹

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۹ آذر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره: 99/46

موضوع مناقصه: ارائه خدمات اداری، منشی گری، خدمات کارگری بهره برداری، فضای سبز و شهرداری شرکت فجر

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و آنزان

نوبت اول 99/9/29 و نوبت دوم 99/10/02

مهلت اقدام یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم

مناقصه 99/46