جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات شارژ، بازدید فنی، تعمیر سیلندرهای خاموش کننده و سیلندرهای پایلوت شرکت فجر

فراخوان

99/36

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱

ریال

داخلی

عادی

 

فرخوان شماره :  99/36

موضوع : اجرای عملیات شارژ، بازدید فنی، تعمیر سیلندرهای خاموش کننده و سیلندرهای پایلوت شرکت فجر

 

 

9936