جزییات مناقصه و مزایده

خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر

مناقصه

96/08

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۱

روزنامه اطلاعات

۱۷ مهر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۱

مناقصه شماره 96/08

موضوع مناقصه : خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه اطلاعات مرحله اول: 96/7/15 مرحله دوم 96/7/17

مهلت ارسال مدارک96/7/24

 


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.