جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات خدمات تخصصی مبارزه با حشرات و جوندگان در شرکت فجر

فراخوان

99/32

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۶

ریال

داخلی

عادی

 

تجدید فراخوان 99/32

9932