جزییات مناقصه و مزایده

خدمات کارگری انبارداری مجتمع فجر

مناقصه

99/37

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/37

موضوع مناقصه : خدمات کارگری انبارداری مجتمع فجر

چاپ در روزنامه های همدلی و جهان اخبار

نوبت اول 99/9/19 و نوبت دوم 99/9/25

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 9937