جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تهیه، ساخت و نصب سایبان HVAC های آب و نیروگاه ناحیه 2

فراخوان

99/45

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۳

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره: 99/45

موضوع : عملیات تهیه، ساخت و نصب سایبان HVAC های آب و نیروگاه ناحیه 2

 

 

99/45