جزییات مناقصه و مزایده

خرید 15000 لیتر مورفولین جهت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/22

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۳ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۲۴

روزنامه شهرمردم

۱۹ آبان ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

 

مناقصه شماره : 99/22

موضوع : خرید 15000 لیتر مورفولین جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه شهر مردم و نسیم خوزستان نوبت اول 99/8/19 نوبت دوم 99/8/26

 

99/22

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم